Der bliver afholdt ordinær generalforsamling Mandag d. 7 marts kl 19:00 på kontoret.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år af Hans Christiansen
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf en skal være registreret/statsautoriseret
7. Eventuelt.

Pbv. Hans Christiansen