Der bliver afholdt ordinær generalforsamling Mandag d. 24 juni på kontoret, tilmelding skal ske på mail pga af planlægning af Covid-19

Hos Skjern Bredbånd med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år af Hans Christiansen
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Valg af 2 revisorer, hvoraf en skal være registreret/statsautoriseret
7. Eventuelt.

Pbv. Hans Christiansen