Bestyrelsen besluttede i november 2017 at skifte CMTS udstyr i hovedstationen, for at iværksætte den langvarige plan om at sikre at der altid er overkapacitet i nettet.

Det er en voldsom udbygning, men bestyrelsen føler at teknikken nu er så moden, at det nu er muligt at starte udbygningen, ved i første omgang at skifte CMTS udstyr og efterfølgende opgradere fibernettet, så fiberstrukturen kan udvides af flere omgange, i første omgang (FTTC) fiber til kantsten og efterfølgende (FTTH) fiber til hvert hjem.

Ved gennemgang af nettets opbygning, viser den eksisterende fiberinfrastruktur er forholdsvis let at udvide. På det grundlag valgte Skjern Bredbånd at springe en traditionel Docsis 3.1 opgradering over og allerede nu bygge ”fiber til kantsten”.

Ved fiber til kantsten løsningen, fjernes alle coaxforstærkerne i nettet, derved reducerer man naturligvis fejlkilder, og signal/støjforholdet forbedres væsentligt.

Hvis der opstår støj i nettet vil denne støj kun genere ganske få kunder pga. den reducerede ø-størrelse. KK Partner har valgt, i samarbejde med Skjern Bredbånd, at medtage ”multirør” til alle slutkunder i området på de trace’er der graves, derved minimeres gravearbejdet, når foreningen en smule ud i fremtiden starter på en komplet ”fiber til hjem” udrulning.

I foråret 2019 startede Skjern Bredbånd på den FTTC opgradering, der skal sikre foreningens medlemmer både stabilt og hurtigt internet langt ud i fremtiden.

Der nedgraves adskillige kilometer fiber i hele byen, og når ombygningen afsluttes er alle Coax-forstærkere i nettet fjernet.

Der etableres nye skabe til optiske noder i hele byen, og i samme ombygning renoveres alle 230 volt tilslutninger i byen.

Det passive net opgraderes til 1218 MHz og med signalspændinger, der gør det muligt at overføre højere modulationsformer.

I forbindelse med nedgravningen af nye kabler og rør, er der i samtlige grave trace’er nedlagte kundefiberrør, dette vil muliggøre en meget billigere overgang til FTTH (fiber til hjemmet), som forventes at være næste step hos Skjern Bredbånd.